מופע-ענק-fu

"Freeking Unicorn "FU

FU FREEKING UNICORN- FREEDOM COURAGE
לפרויקט ישנו מבנה מיתוגי ,האידיאולוגיה של הפרויקט מכסה קהל יעד נרחב אשר ימצא את ההעדפה האישית שלו במוצרי החברה. 
אנו מאמינים כי הדבר החשוב ביותר בחייו של אדם הוא אומץ לתת חופש לאינדיבידואליות שלו.
לכן יצרנו פרויקט ייחודי, שנקרא  “FreeKing Unicorn” או FU המוקדש לתכונה החשובה יותר בחיינו: האומץ להיות חופשי.
ניתן להזמין מוצרים ממותגים של הפרוייקט ולייצר שיתופי פעולה בין החברות עם תוכן ממותג משלכם.

 
 
 
 
 
 
כעיכיכגגנעכייגיג
יחלחילעצע
בעיעביכיעכיכיעכי

יחעהיחכ